Yaygın Ortodontik Problemler

yaygin-ortodontik-problemler-kapak

Ortodontik sorunlar hem çocukları hem de yetişkinleri, hatta gençken diş teli takanları bile daha sonra etkileyebilir. Bunun nedeni dişlerin düşündüğünüzden daha hareketli olmasıdır. Aslında dişler, normal ısırma ve çiğneme kuvvetlerine tepki olarak her zaman çok yavaş hareket eder. Ancak çocukluk döneminde parmak emme veya dil itme gibi sağlıksız alışkanlıklar geliştiğinde dişler yer değiştirirler. Bu ve diğer ortodontik problemler genellikle 7 yaş civarında, daimi dişlerin çıkmaya başladığı dönemde belirgin hale gelir. Bu nedenle, bu yaştaki tüm çocuklara ortodontik değerlendirme yapılması önerilir.

Yaşınız ne olursa olsun, dişlerinizin ve diş etlerinizin sağlıklı olması koşuluyla, aşağıda listelenen tüm yaygın ortodontik problemler için ortodontik tedavinin mümkün olduğunu bilmelisiniz.

  • Dişlerin Anormal Pozisyonlarda Sürmeleri

Bir dişin diş dizisinde bulunması gereken yerden farklı bir pozisyonda sürmesidir. Dişin tamamen sürmesi engellenmişse çene kemiği içerisinde gömülü kalabilirler ve bu dişi açığa çıkarmak için küçük bir ağız cerrahisi işlemi gerekebilir.

 

  • Çapraz kapanış(Cross bite)
Çapraz kapanış, üst dişlerden bir veya daha fazlasının alt dişleri dışarıdan değil içeriden
sarmasıdır. Büyüme çağındaki bir çocukta üst çenenin palatal genişletici adı verilen ortodontik
bir aparey ile genişletilmesi sorunu çözebilir.
  • Çapraşıklık
Dişlerin çok büyük olması veya çenelerin çok küçük olması ya da erken süt dişi kayıpları nedeniyle dişlerin çenelere normal şekilde sığamamasıdır. Çapraşıklığın düzeltilmesi için çene genişletme işlemleri, 6 yaş dişlerinin çene kemiği içinde arkaya doğru hareket ettirilmesi(Distalizasyon), diş boyutlarında azaltma(IPR) ve diş çekimi yapılabilir. 
  • Dişler arasında aşırı boşluklar(Polidiestema)
Diş ve çene boyutu uyuşmazlıklarında(küçük diş büyük çene), bir veya daha fazla dişin sürememesi durumunda, travma ya da diş ve dişeti hastalıkları nedeniyle diş eksiklikleri nedeniyle dişler arasında aşırı boşluklar görülebilir.
  • Açık kapanış(Open bite)
Üst ve alt ön dişlerin ısırma sırasında bir araya gelmemesi ve bu dişlerin arasında açık alanın oluşmasıyla oluşur.
Bu genellikle dil itmesinin (aynı zamanda Bebeklik yutkunması olarak da adlandırılır) ve/veya uzun süreli parmak emmenin sonucudur.
  • Derin kapanış (Deep bite)

Üst ön dişlerin alt dişlerin çok aşağısında ısırmasıdır. Bazen ısırık o kadar derin olur ki üst dişler alt dişleri tamamen kaplar ve alt dişleri damağa (damağa) doğru ısırmaya zorlar. Bu genellikle çene boyutundaki tutarsızlıktan kaynaklanır.

 

  • Artmış Overjet (Protrusion)
Üst dişlerin alt dişlerden aşırı bir şekilde önde olma durumudur. Çocukluk dönemlerinde parmak emme, dil itme veya uzun süre biberon veya emzik kullanımı gibi alıskanlıklar üst öndişlerin öne doğru saçılmasına neden olabilir.
  • Tersine Kapanış (Underbite)
 Alt dişlerin üst dişlerin önüne geçmesidir. Bozukluğun şiddetine ve hastanın yaşına göre Yüzmaskesi, elastikler ve diş çekimli tel tedavisi gibi farklı tedavi şekilleri mevcuttur. Şiddetli ters kapanışlar çene cerrahisi (veya ortognatik cerrahi) gerektirebilir.
 
  • Ortahat kayması

 Sağ ve sol yarım çenedeki dişler, başın üstünden başlayan ve yüzü sağ ve sol olarak ikiye ayıran dikey çizgi üzerinde biraraya gelirler. Dişlerin orta hattı merkezden uzakta olduğunda buna diş orta hat kayması denir. Diş eksiklikleri, kapanış problemleri, diş boyut problemleri buna neden olabilir.

Diğer Olası Ortodontik Problemler

● Çiğnemede zorluk
● Ağızdan nefes alma
● Parmak emme
● Çene eklemlerinde ses ve ağrı
● Dişlerde aşınmalar

Dişleriniz veya çocuğunuzun dişleri hakkında endişeleriniz varsa, online ortodontik konsültasyon planlayabilirsiniz. Tedavi seçenekleriniz hakkında size bilgi vermekten mutluluk duyarız.

ORTODONTIK DANIŞMA İÇİN RANDEVU AL